Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Informator wierzyciela

Jeżeli wierzyciel wnioskuje o podjęcie czynności w trybie art. 797 1 Kpc – poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz wpłacić zaliczkę.
We wniosku wierzyciel powinien wskazać konkretne Banki, do których komornik ma skierować zapytanie, lub określić rodzaje banków do których komornik ma skierować zapytanie (np. wszystkie banki w OGNIVO, wszystkie komercyjne, wszystkie spółdzielcze, itd.).

Poniżej lista banków komercyjnych wraz z podaniem wysokości opłaty.

 

 • Dz Bank Polska S.A. ( 1,54 zł brutto)
 • Bank Gospodarki Żywnościowej ( 0,31 zł brutto)
 • Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce ( 1,54 zł brutto)
 • Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce ( 1,54 zł brutto)
 • Idea Bank S.A. (dawny GMAC Bank Polska S.A.( 1,54 zł brutto)
 • BZ WBK ( 1,54 zł brutto)
 • Bank Polskiej Spółdzielczości ( 1,54 zł brutto)
 • BNP Paribas S.A. ( 0,31 zł brutto)
 • Deutsche Bank Polska S.A. ( 0,31 zł brutto)
 • Meritum Bank S.A. ( 1,54 zł brutto)
 • Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. oddział w Polsce ( 1,54 zł brutto) - zawieszone
 • Bank Gospodarstwa Krajowego ( 0,31 zł brutto)
 • Bank Pocztowy S.A. ( 1,54 zł brutto)
 • Deutsche Bank PBC S.A.  ( 0,31 zł brutto)
 • Alior Bank S.A. ( 0,31 zł brutto)
 • ING Bank Śląski ( 0,31 zł brutto)
 • Bank Pekao S.A. ( 0,31 zł brutto)
 • Euro Bank S.A. ( 0,31 zł brutto)
 • Nordea Bank Polska S.A. ( 0,31 zł brutto)
 • FM Bank S.A. ( 1,54 zł brutto)
 • Bank PKO BP S.A. ( 1,54 zł brutto)
 • Volkswagen Bank Polska S.A. ( 0,31 zł brutto)
 • HSBC Bank Polska S.A. ( 0,31 zł brutto)
 • BRE Bank S.A. ( 0,31 brutto)