Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Pliki do pobrania:
II licytacja sam. Daimler-Chrysler

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu  12-07-2017 o godz. 11:00 w lokalu:

 ul. Kcyńska 17B/1, 85-304 Bydgoszcz,  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Daimler-Chrysler E 200 CDI  W210  rok prod. 2000 .

nr rej. CB 1610F, VIN: WDB2100071B099576

1 [szt.]

5 000,00       

2 500,00

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania ruchomości.

          W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.

          Ewentualne pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi  lub  radcy prawnemu.

Organ osoby prawnej uczestniczący w przetargu  powinien  wykazać swoje uprawnienie aktualnym odpisem z KRS.

          Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (chwila wpływu na konta komornika).

          Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Komornik Sądowy

 

                                                                                     mgr Sławomir Jaworski